Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Αποκατάσταση & αξιοποίηση διατηρητέων βιομηχανικών συγκροτημάτων στον άξονα της οδού Πειραιώς" Μαρία Κεντρωτή, Μαρία Παλυβού

"Αποκατάσταση & αξιοποίηση διατηρητέων βιομηχανικών συγκροτημάτων στον άξονα της οδού Πειραιώς" Μαρία Κεντρωτή, Μαρία Παλυβού

Αναφορά σε όρους και αρχές επαναχρησιμοποίησης στο ζήτημα ένταξης νέας χρήσης σε παλιό κτίριο, στο ρόλο του αρχιτέκτονα στην αποκατάσταση, στις αρχές επαναχρησιμοποίησης διατηρητέων κτισμάτων. Αναφορά στην ιστορική αναδρομή της Πειραιώς και στη σημερινή της κατάσταση. Τέλος αναφορά σε 4 παραδείγματα επαναχρησιμοποιημένων βιομηχανικών συγκροτημάτων της Πειραιώς.