Διαλέξεις 2003
7/2/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Το σύγχρονο επιβατηγό πλοίο: ο ενδιάμεσος χώρος" Ανδρέας Κάγκας

"Το σύγχρονο επιβατηγό πλοίο: ο ενδιάμεσος χώρος" Ανδρέας Κάγκας

Μορφολογική προσέγγιση του ΕΓ/ΟΓ πλοίου. Σύγρονες τάσεις, αστική του υπόσταση και αλληλεπίδραση αρχιτεκτονικής ναυπηγικής.