Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Το Reichstag: αρχές σχεδιασμού και ιστορικοί συμβολισμοί" Βασιλική Μαυροειδή

"Το Reichstag: αρχές σχεδιασμού και ιστορικοί συμβολισμοί" Βασιλική Μαυροειδή

Οι ιστορικοί συμβολισμοί και η ιστορία που διέπει το κτίριο με βάση τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές της Γερμανίας. οι αρχές σχεδιασμού και η διαμόρφωση του κτιρίου από τον Foster. Η ένταξή του στο εσωτερικό του Βερολίνου.