Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Αγοραστική προβολή και αρχιτεκτονική: το παράδειγμα της Prada" Δέσποινα Ξένου-Κοκολέτση, Ίρις-Αλεξάνδρα Παπαχατζή

"Αγοραστική προβολή και αρχιτεκτονική: το παράδειγμα της Prada" Δέσποινα Ξένου-Κοκολέτση, Ίρις-Αλεξάνδρα Παπαχατζή

Η ένταξη της αρχιτεκτονικής στο καταναλωτικό σύστημα. Η περιγραφή του καταστήματος Prada στη Ν. Υόρκη.