Διαλέξεις 2003
12/5/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Μουσεία: υλικά, χώρος, χρόνος" Βασιλική Νιάρχου, Παναγιώτης Ζωγράφος

"Μουσεία: υλικά, χώρος, χρόνος" Βασιλική Νιάρχου, Παναγιώτης Ζωγράφος

Ανάλυση ξένων και ελληνικών μουσείων βάση υλικών του κελύφους τους, χώρου και χρόνου κατασκευής.