Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Μουσεία: υλικά, χώρος, χρόνος" Βασιλική Νιάρχου, Παναγιώτης Ζωγράφος

"Μουσεία: υλικά, χώρος, χρόνος" Βασιλική Νιάρχου, Παναγιώτης Ζωγράφος

Ανάλυση ξένων και ελληνικών μουσείων βάση υλικών του κελύφους τους, χώρου και χρόνου κατασκευής.