Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Βιβλιοθήκη: τύποι τόποι ανα-γνώ(ρι)σης" Δημήτρης Κωτσάκης

"Βιβλιοθήκη: τύποι τόποι ανα-γνώ(ρι)σης" Δημήτρης Κωτσάκης

Τυπολογική εξέταση της λειτουργικότητας βιβλιοθηκών εν σχέσει με τη δραστηριότητα των αναγνωστών.