Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Διαφάνεια και ανακλαστικότητα: Το γυαλί ως μέσο αρχιτεκτονικής έκφρασης" Πολυτίμη Ανδριτσοπούλου, Ελένη Κυριαζή, Κατερίνα Τσίγκρη

"Διαφάνεια και ανακλαστικότητα: Το γυαλί ως μέσο αρχιτεκτονικής έκφρασης" Πολυτίμη Ανδριτσοπούλου, Ελένη Κυριαζή, Κατερίνα Τσίγκρη

Γυάλινα κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία 30 χρόνια, και ως μέσο αρχιτεκτονικής έκφρασης έχουν χρησιμοποιηθεί οι ιδιότητες που αποκτά το γυαλί υπό την επίδραση του φυσικού και του τεχνιτού φωτισμού.