Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Το σύγχρονο αστικό πάρκο, μέσα από δύο παραδείγματα: Parc de la Villette, Parc Andre Citroen" Αδάμου Βάσω, Στέβη Κακαλέτρη

"Το σύγχρονο αστικό πάρκο, μέσα από δύο παραδείγματα: Parc de la Villette, Parc Andre Citroen" Αδάμου Βάσω, Στέβη Κακαλέτρη

Ανάλυση σύγχρονων αστικών πάρκων και διατύπωση σημείων που καθόρισαν το σχεδιασμό τους.