Διαλέξεις 2003
12/5/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Το σύγχρονο αστικό πάρκο, μέσα από δύο παραδείγματα: Parc de la Villette, Parc Andre Citroen" Αδάμου Βάσω, Στέβη Κακαλέτρη

"Το σύγχρονο αστικό πάρκο, μέσα από δύο παραδείγματα: Parc de la Villette, Parc Andre Citroen" Αδάμου Βάσω, Στέβη Κακαλέτρη

Ανάλυση σύγχρονων αστικών πάρκων και διατύπωση σημείων που καθόρισαν το σχεδιασμό τους.