Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η κατάκτηση της κατακόρυφης διάστασης - η προσπέλαση των κατακόρυφων χώρων" Παύλος Αγάθης, Θωμάς Δίτσας

"Η κατάκτηση της κατακόρυφης διάστασης - η προσπέλαση των κατακόρυφων χώρων" Παύλος Αγάθης, Θωμάς Δίτσας

Οι τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος ανταπεξέρχεται στα "απόκρημνα" του φυσικού περιβάλλοντος (βουνά, ορθοπλαγιές, σπηλαιοβάραθρα, φαράγγια). Σύντομη ιστορία, σύντομα παραδείγματα, εκτενής αναφορά στις τεχνικές αναρρίχησης, σπηλαιολογίας, φαραγγιών. Αναφορά στην εργασία στο ύψος.