Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Αναδόμηση πόλεων - αστικές παρεμβάσεις: σχέση πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής" Πέτρος Νασόπουλος, Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος Χαδιώς

"Αναδόμηση πόλεων - αστικές παρεμβάσεις: σχέση πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής" Πέτρος Νασόπουλος, Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος Χαδιώς

Παρουσιάζονται αναλυτικά δύο πολεοδομικά έργα. Συμπεράσματα για το όραμα των αρχιτεκτόνων για την πόλη και τη σύγχρονη σχέση ανάμεσα στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική.