Διαλέξεις 2003
10/19/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Το έργο του Άρη Κωνσταντινίδη... ως αφορμή" Χρίστος Σπανός

"Το έργο του Άρη Κωνσταντινίδη... ως αφορμή" Χρίστος Σπανός

Αναζήτηση αρχιτεκτονικής γλώσσας, μέσα από την ανάλυση του έργου του Κωνσταντινίδη.