Διαλέξεις 2003
12/5/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η μεταλλική κατασκευή και η εφαρμογή της στην κατοικία" Αγγελική Πιλάτη

"Η μεταλλική κατασκευή και η εφαρμογή της στην κατοικία" Αγγελική Πιλάτη

Η διάλεξη έχει δύο μέρη: στο πρώτο αναλύονται τα χαρακτηριστικά της μεταλλικής κατασκευής και στο δεύτερο παρουσιάζονται διάσημες μεταλλικές κατοικίες.