Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η μεταλλική κατασκευή και η εφαρμογή της στην κατοικία" Αγγελική Πιλάτη

"Η μεταλλική κατασκευή και η εφαρμογή της στην κατοικία" Αγγελική Πιλάτη

Η διάλεξη έχει δύο μέρη: στο πρώτο αναλύονται τα χαρακτηριστικά της μεταλλικής κατασκευής και στο δεύτερο παρουσιάζονται διάσημες μεταλλικές κατοικίες.