Διαλέξεις 2003
2/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Προσεγγίζοντας το δημόσιο χώρο της πόλης: από τη θεατρικότητα στην αναπαράσταση" Ευφροσύνη Χουλιαρά

"Προσεγγίζοντας το δημόσιο χώρο της πόλης: από τη θεατρικότητα στην αναπαράσταση" Ευφροσύνη Χουλιαρά

Προσέγγιση των μετασχηματισμών του δημόσιου χώρου της πόλης στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία, με έμφαση τις διαφοροποιήσεις της παράστασης του σώματος. Η προσέγγιση καταλήγει στη σύγχρονη πόλη και σε σχόλια που σχετίζονται με το θέμα της δημοσιότητας και της σύγχρονης δημόσιας έκφρασης.