Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ροϊκή αποϋλοποίηση του χώρου και δικτυακός εποικισμός" Στέφανος Ζαχόπουλος, Νίκος Παούρης

"Ροϊκή αποϋλοποίηση του χώρου και δικτυακός εποικισμός" Στέφανος Ζαχόπουλος, Νίκος Παούρης

Η διάλεξη εξετάζει την παρουσία των ροών στην κοινωνία και τον εμποτισμό της αρχιτεκτονικής θεωρίας και πράξης μέσω του παραδειγματικού κτιρίου Sendai Mediatheque του Toyo Ito και άλλων παραδειγμάτων.