Διαλέξεις 2003
7/2/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης: από το σχέδιο Τριανταφυλλίδη μέχρι σήμερα (1960-2000)" Άννα Δρόσου

"Ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης: από το σχέδιο Τριανταφυλλίδη μέχρι σήμερα (1960-2000)" Άννα Δρόσου

Η ιστορία των ρυθμιστικών σχεδίων Θεσσαλονίκης από το 1960 έως σήμερα, παρουσίαση και ανάλυση του σχεδίου Τριανταφυλλίδη (1960-1966), το ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης (1985) και το στρατηγικό σχέδιο Θεσσαλονίκης (1995-2000). Θεωρητικές αρχές, κατευθύνσεις, και διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού, συμπεράσματα από τις δυνατότητες εφαρμογής των σχεδίων Θεσσαλονίκης στο παραπάνω διάστημα.