Διαλέξεις 2003
7/2/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Παιγνιώδεις διατάξεις της μνήμης" Χριστιάνα Ιωάννου, Σπύρος Νάσαινας

"Παιγνιώδεις διατάξεις της μνήμης" Χριστιάνα Ιωάννου, Σπύρος Νάσαινας

Ορισμός παιχνιδιού - σχέση παιχνιδιού με χώρο και μνήμη - παραδείγματα χωρικών διατάξεων μνήμης και ανατροπή του προτύπου.