Διαλέξεις 2003
2/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Οι περιστεριώνες της Άνδρου" Δημήτρης Τσιμπιδάρος, Κατερίνα Τρίχου

"Οι περιστεριώνες της Άνδρου" Δημήτρης Τσιμπιδάρος, Κατερίνα Τρίχου

Το φυσικό, πολιτισμικό πλαίσιο της Άνδρου, τα περιστέρια και η εκτροφή τους. Περιγραφή και ανάλυση για τους περιστεριώνες- 6 παραδείγματα. Σύγκριση περιστεριώνων Άνδρου και Τήνου. Τυπολογίες, εσωτερικός χώρος - εξωτερικός διάκοσμος.