Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Το φως και η αρχιτεκτονική συγκρότηση της αντίληψης" Μαρία Μαχλή

"Το φως και η αρχιτεκτονική συγκρότηση της αντίληψης" Μαρία Μαχλή

Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται τον τρόπο μετον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον χώρο γύρω του. Επιπλέον δίνει έμφαση στον ρόλο του φωτός στην αντιληπτική διαδικασία. Τέλος αναλύει αρχιτεκτονικά παραδείγματα όσον αφορά στον χειρισμό του φωτός στην αρχιτεκτονική συνθετική διαδικασία.