Διαλέξεις 2003
10/16/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Κοινωνοί στο στιγμιαίο σώμα [το τελειωμένο ατελείωτο]" Σωτήρης Δημητρίου

"Κοινωνοί στο στιγμιαίο σώμα [το τελειωμένο ατελείωτο]" Σωτήρης Δημητρίου

Η γοητεία στο ατελείωτο ("γιαπί") και η σχέση του με το "εν δυνάμει" όπως προκύπτει μέσα από τα ενδιάμεσα.