Διαλέξεις 2003
12/5/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Κοινωνοί στο στιγμιαίο σώμα [το τελειωμένο ατελείωτο]" Σωτήρης Δημητρίου

"Κοινωνοί στο στιγμιαίο σώμα [το τελειωμένο ατελείωτο]" Σωτήρης Δημητρίου

Η γοητεία στο ατελείωτο ("γιαπί") και η σχέση του με το "εν δυνάμει" όπως προκύπτει μέσα από τα ενδιάμεσα.