Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Αστικά κενά. Δράσεις στην πόλη" Γεωργία Δασκαλάκη, Δήμητρα Ριζά

"Αστικά κενά. Δράσεις στην πόλη" Γεωργία Δασκαλάκη, Δήμητρα Ριζά

Τα αστικά κενά της Αθήνας που έχουν προκύψει απρογραμμάτιστα στον ιστό της πόλης. Ποια η δυναμική και οι αξίες τους για τη ζωή της πόλης και κατά πόσο οι αμήχανοι αυτοί χώροι θα μπορούσαν να ενταχθούν δυναμικά στην καθημερινότητα της πόλης.