Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Από την πόλη-δοχείο στην πόλη-οικοσύστημα" Άννα Λάσκαρη

"Από την πόλη-δοχείο στην πόλη-οικοσύστημα" Άννα Λάσκαρη

Με την μελέτη και την κατανόηση των κανόνων λειτουργίας της πόλης μέσω της ενοποιημένης αστικής οικολογίας, η σύγχρονη πόλη θα μπορούσε να μετατραπεί σε ζωντανό οικοσύστημα, ισότιμο με τα φυσικά, από δοχείο ζωής που είναι σήμερα.