Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Καθιστικός χώρος: το "κάθεσθαι" στο δημόσιο περιβάλλον" Ιωάννα Μαρνίκα, Σοφία Ρουσάκη

"Καθιστικός χώρος: το "κάθεσθαι" στο δημόσιο περιβάλλον" Ιωάννα Μαρνίκα, Σοφία Ρουσάκη

Μελέτη του δημόσιου καθίσματος από αρχιτεκτονική, πολεοδομική και ψυχολογική σκοπιά.