Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Κτίριο και νερό: η παρουσία του υγρού στοιχείου στην αρχιτεκτονική σύνθεση από την προϊστορία μέχρι τον 21ο αιώνα" Αθηνά Πανταλέων

"Κτίριο και νερό: η παρουσία του υγρού στοιχείου στην αρχιτεκτονική σύνθεση από την προϊστορία μέχρι τον 21ο αιώνα" Αθηνά Πανταλέων

Ερευνάται η σχέση του ανθρώπου με το νερό από την προϊστορία. Αναφέρονται οι πρώτες λιμναίες οικίσεις, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες μορφές κατοίκησης σε σχέση με το νερό (πόλη και νερό). Ύστερα, αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα κτιρίων που συνδέονται με το νερό είτε για λειτουργικούς είτε για συμβολικούς λόγους.