Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Κατασκευαστική ανάλυση του παραδοσιακού οικισμού Κρανιώνα στο νομό Καστοριάς" Κατερίνα Κουτάντου, Ιωάννης Κυριακίδης, Κωνσταντίνος Μουσουτζάνης

"Κατασκευαστική ανάλυση του παραδοσιακού οικισμού Κρανιώνα στο νομό Καστοριάς" Κατερίνα Κουτάντου, Ιωάννης Κυριακίδης, Κωνσταντίνος Μουσουτζάνης

Ωμόπλινθες κατασκευές στον οικισμό Κρανιώνα στο νομό Καστοριάς.