Διαλέξεις 2003
12/15/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η μεταβολή στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική" Δημήτρης Αργυρόπουλος, Άγγελος Μπαλτογιάννης

"Η μεταβολή στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική" Δημήτρης Αργυρόπουλος, Άγγελος Μπαλτογιάννης

Που εντοπίζεται η μεταβολή σε ένα βιοκλιματικό κτίριο, για ποιο λόγο γίνεται και ποιο το αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμά της.