Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Το αρχαίο θέατρο και η ακουστική του" Αικατερίνη Καραμπίνη

"Το αρχαίο θέατρο και η ακουστική του" Αικατερίνη Καραμπίνη

Αρχιτεκτονική του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου. Παράγοντες ακουστικής τους.