Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ο ζωγράφος Γιώργος Μπουζιάνης (1885 - 1959)" Γεωργία Γαλιατσάτου

"Ο ζωγράφος Γιώργος Μπουζιάνης (1885 - 1959)" Γεωργία Γαλιατσάτου

Διάρθρωση, εσωτερικός στοχασμός, θεματική σύνθεση και τεχνική του Γ. Μπουζιάνη.