Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Τα Ηπειρώτικα γεφύρια: από κατασκευαστική άποψη" Παναγιώτης Αργύρης

"Τα Ηπειρώτικα γεφύρια: από κατασκευαστική άποψη" Παναγιώτης Αργύρης

Τα Ηπειρώτικα πέτρινα γεφύρια, πως κατασκευάστηκαν, που βρίσκονται και το ιστορικό της δημιουργίας τους.