Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Κοινότητες ελεγχόμενης εισόδου και νέα πολεοδομία: το παράδειγμα της Celebration City της εταιρείας Disney στη Φλόριντα" Κωνσταντίνος Μπόμπολας, Μαρία Μπρασινίκα

"Κοινότητες ελεγχόμενης εισόδου και νέα πολεοδομία: το παράδειγμα της Celebration City της εταιρείας Disney στη Φλόριντα" Κωνσταντίνος Μπόμπολας, Μαρία Μπρασινίκα

Περιγραφή της Celebration City και συσχέτισή της με τη νέα πολεοδομία και τις κοινότητες ελεγχόμενης εισόδου. Το μέλλον των οικιστικών αναπτύξεων.