Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Πολιτισμικά όρια: η επίδρασή τους στην ισλαμική αρχιτεκτονική" Βασιλική Βαϊνά

"Πολιτισμικά όρια: η επίδρασή τους στην ισλαμική αρχιτεκτονική" Βασιλική Βαϊνά

Προσδιορισμός πολιτισμικών ορίων στις ισλαμικές κοινωνίες. Η επίδρασήτους σε πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο σχεδιασμού. Σύγχρονη έκφραση των ορίων.