Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η ανάγκη για νέες μορφές τουρισμού: η περίπτωση της Λήμνου" Βασιλεία Κρητικοπούλου, Βασιλική Κωνσταντάτου

"Η ανάγκη για νέες μορφές τουρισμού: η περίπτωση της Λήμνου" Βασιλεία Κρητικοπούλου, Βασιλική Κωνσταντάτου

Η διάλεξη ασχολείται με τις νέες μορφές τουρισμού και την ανάγκη που οδήγησε στην προώθηση αυτών. Η εργασία επικεντρώνεται στην περίπτωση της Λήμνου, όπου δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί ο μαζικός οργανωμένος τουρισμός. Η λήμνη διαθέτει πλήθος πόρων τουριστικής έλξης επισκεπτών, οι οποίοι θέτουν τις βάσεις για νέες μορφές τουρισμού, εφόσον αυτές κρίνονται αναγκαίες για την περαιτέρω εξέλιξη της νήσου.