Διαλέξεις 2003
10/20/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Βιβλιοθήκες πολυμέσων και κέντρα πολυμέσων ως χώροι διάδοσης της πληροφορίας" Αναστάσιος Κριτσιώτης, Μυρτώ Μαρκοπούλου

"Βιβλιοθήκες πολυμέσων και κέντρα πολυμέσων ως χώροι διάδοσης της πληροφορίας" Αναστάσιος Κριτσιώτης, Μυρτώ Μαρκοπούλου

Περιγραφή, ανάλυση mediatheque και κέντρα πολυμέσων. Ψηφ. πληροφορία, μεταλλάξεις του χώρου.