Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Το πράγμα και η ταυτότητα" Δημήτρης Παπανικολάου

"Το πράγμα και η ταυτότητα" Δημήτρης Παπανικολάου

Η γλώσσα ως σύστημα επικοινωνίας και κατασκευής της πραγματικότητας έχει διαμορφώσει τις έννοιες του ονόματος, πράγματος και ταυτότητας (ως σύνολο ιδιοτήτων), έχει προσηλώσει τον δυτικό κόσμο στα πράγματα και στις πράξεις. Χρησιμοποιούμε τη θεμελιώδη έννοια του πράγματος ως σημειολογικό όχημα για να εκφράσουμε τις έννοιες. Το πράγμα είναι ο φορέας της ταυτότητας. Τα στοιχεία της ταυτότητας. Η συμβολή της πόλης ως πράγμα στην αντίληψη της αστικής ταυτότητας. Ο καταναλωτισμός και το σύγχρονο (καταναλωτικό) αγαθό. Το αρχιτεκτονικό πράγμα.