Διαλέξεις 2003
7/2/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ο αρχιτέκτων Βασίλειος Κουρεμένος" Ιουλία Παπασταύρου

"Ο αρχιτέκτων Βασίλειος Κουρεμένος" Ιουλία Παπασταύρου

Μονογραφία του Αρχιτέκτονα Β. Κουρεμένου. Περιγραφή και κριτικός σχολιασμός του συνολικού έργου του Αρχιτέκτονα.