Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ο ρόλος των σταθμών μέσων υπόγειας κίνησης στην οργάνωση και την ανάπτυξη του αστικού χώρου" Βενέρης Κίμωνας, Νανοπούλου Ελένη

"Ο ρόλος των σταθμών μέσων υπόγειας κίνησης στην οργάνωση και την ανάπτυξη του αστικού χώρου" Βενέρης Κίμωνας, Νανοπούλου Ελένη

Αντικείμενο της εργασίας είναι να καταδειχθεί η αναγκαιότητα της εύρυθμης λειτουργίας των συγκοινωνιών στο αστικό κέντρο, καθώς και να διερευνηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών που πλαισιώνουν τους σταθμούς μέσων υπόγειας κίνησης και σταθερής τροχιάς.