Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η βίωση του χώρου ταξιδεύοντας με το τρένο: κινούμενα τοπία" Ευρυδίκη Καραθανάση, Χριστίνα Μακαντάση

"Η βίωση του χώρου ταξιδεύοντας με το τρένο: κινούμενα τοπία" Ευρυδίκη Καραθανάση, Χριστίνα Μακαντάση

Πως βιώνεται ο χώρος (εντός κι εκτός) του τρένου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού. Αναφορά στα μεταβατικά τοπία (περιφέρειες) ως το αντικείμενο της παρατήρησής μας.