Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ο ρόλος της ανάπλασης του σταθμού και αμαξοστασίου των ΗΣΑΠ στον Πειραιά, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική λειτουργία της πόλης" Γιάννης Γιουνής

"Ο ρόλος της ανάπλασης του σταθμού και αμαξοστασίου των ΗΣΑΠ στον Πειραιά, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική λειτουργία της πόλης" Γιάννης Γιουνής

Στην εργασία περιγράφεται ο ρόλος της ανάπλασης της έκτασης των ΗΣΑΠ στον Πειραιά, μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο & υπόβαθρο του φαινόμενου πόλη σε σχέση με τον πολεοδομικό σχεδιασμό.