Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η αρχιτεκτονική, εγώ και ο καταναλωτισμός: το πριν και το μετά" Στέλιος Χατζηλίδης, Ελένη Σαλέμη

"Η αρχιτεκτονική, εγώ και ο καταναλωτισμός: το πριν και το μετά" Στέλιος Χατζηλίδης, Ελένη Σαλέμη

Η πορεία της αρχιτεκτονικής στο χώρο του εμπορίου. Η αρχή και η εξέλιξη του φαινομένου.