Διαλέξεις 2003
10/19/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ο συμβολισμός του ψηλού κτιρίου" Κώστας Βλαχογιάννης, Σωκράτης Σακελλαρίου

"Ο συμβολισμός του ψηλού κτιρίου" Κώστας Βλαχογιάννης, Σωκράτης Σακελλαρίου

Αναφορά στον συμβολισμό των ψηλών κτιρίων και τη μεταφορά της έννοιας του συμβολισμού κατά την πάροδο των ετών.