Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Υπόγεια αρχιτεκτονική: εφαρμογές σε δημόσια κτίρια σήμερα" Καλογρίδης Αχιλλέας, Τζουβελάκη Νίκη

"Υπόγεια αρχιτεκτονική: εφαρμογές σε δημόσια κτίρια σήμερα" Καλογρίδης Αχιλλέας, Τζουβελάκη Νίκη

Σύγχρονα δημόσια κτίρια που αναπτύσσονται υπό το έδαφος. Ανάλυση παραδειγμάτων που εντάσσονται στον αστικό ιστό, σε παραδοσιακό περιβάλλον ή στο φυσικό τοπίο. Συμπεράσματα ως πρός τα χαρακτηριστικά τους, τις βιοκλιματικές τους ιδιότητες, την προσέγγιση του θέματος της ένταξης και της σηματοδότησής τους.