Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Συνολική Αποκατάσταση Οικισμών. Γενική Προβληματική και Ελληνική Πραγματικότητα" Κατσάνου Βασιλική, Τουτουντζή Ελένη

"Συνολική Αποκατάσταση Οικισμών. Γενική Προβληματική και Ελληνική Πραγματικότητα" Κατσάνου Βασιλική, Τουτουντζή Ελένη

Μελέτη στο θέμα των αποκαταστάσεων παραδοσιακών οικισμών. Ιστορική αναδρομή, φορείς που ασχολούνται με το ζήτημα, προβλήματα, προτάσεις.