Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η αστική πολυκατοικία... όπου η αρχιτεκτονική μιμείται την αρχιτεκτονική" Αννέζα Μιχ. Ατσαλίνου

"Η αστική πολυκατοικία... όπου η αρχιτεκτονική μιμείται την αρχιτεκτονική" Αννέζα Μιχ. Ατσαλίνου

Η εργασία ερευνά την διαμόρφωση της επιδερμίδας της αστικής πολυκατοικίας και προσδιορίζει πως η διεθνής και "επώνυμη" αρχιτεκτονική επηρεάζει την "ανώνυμη" αρχιτεκτονική. Επίσης προσδιορίζει κανόνες μέσα από τους οποίους επισημαίνεται πως διαμορφώνεται η επιδερμίδα της αστικής πολυκατοικίας.