Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Κατασκευές υπαίθριων θεάτρων στο αττικό τοπίο" Όλγα Σολωμού

"Κατασκευές υπαίθριων θεάτρων στο αττικό τοπίο" Όλγα Σολωμού

Η σημασία των υπαίθριων θεάτρων στο Αττικό τοπίο, μέσα από την ένταξή τους σε αυτό και τα υλικά κατασκευής τους. Σχέση θεάτρου και τοπίου/φυσικού περιβαλλοντος. Ιστορική αναδρομή από το αρχαίο κλασικό θέατρο ως τα σύγχρονα υπαίθρια θέατρα. Περιγραφή και έρευνα γύρω από τα σύγχρονα υπαίθρια θέατρα του αττικού τοπίου, ένταξη στο τοπίο και υλικά κατασκευής.