Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Μεταβαλλόμενες μορφές στο χώρο, ενεργητική και παθητική συμμετοχή του ανθρώπου στη μεταβολή: οικειοποίηση" Αντωνιάδη Ζωή, Τσήρου Βασιλική

"Μεταβαλλόμενες μορφές στο χώρο, ενεργητική και παθητική συμμετοχή του ανθρώπου στη μεταβολή: οικειοποίηση" Αντωνιάδη Ζωή, Τσήρου Βασιλική

Μορφές μεταβολής από την κλίμακα του επίπλου μέχρι τον αστικό ιστό / η συμμετοχή του ανθρώπου σε αυτή τη μεταβολή /η οικειοποίηση των μορφών αυτών από τον άνθρωπο.