Διαλέξεις 2003
7/2/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Οικονομική και κοινωνική ανάλυση των αναπλάσεων" Μαράντη Δήμητρα

"Οικονομική και κοινωνική ανάλυση των αναπλάσεων" Μαράντη Δήμητρα

Οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των αναπλάσεων. Οι διαδικασίες ανάπλασης, τα άτομα που τις κινούν και τα συμφέροντα που εξυπηρετούν.