Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Στων μύλων τα γυρίσματα...": Ζάρος-προτάσεις αξιοποίησης συνόλου νερόμυλων" Καμαριανάκη Κατερίνα, Μουντράκη Ευαγγελία

"Στων μύλων τα γυρίσματα...": Ζάρος-προτάσεις αξιοποίησης συνόλου νερόμυλων" Καμαριανάκη Κατερίνα, Μουντράκη Ευαγγελία

Γνωριμία με το νερόμυλο (ιστορία-ανάλυση). Η σημερινή κατάσταση των νερόμυλων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ζαρός : παρουσίαση πρότυπου συγκροτήματος νερόμυλων. Παραδείγματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (αξιοποίηση νερόμυλων). Πρόταση αξιοποίησης για το σύνολο των νερόμυλων του Ζαρού.