Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Το νερό και ο άνθρωπος: η εξέλιξη των λουτρικών κτιρίων και των σχετικών εγκαταστέσεων" Έλενα Νάστου, Ελισάβετ Παπακωνσταντή

"Το νερό και ο άνθρωπος: η εξέλιξη των λουτρικών κτιρίων και των σχετικών εγκαταστέσεων" Έλενα Νάστου, Ελισάβετ Παπακωνσταντή

Ο ρόλος του νερού στη ζωή. Ζωτικό στοιχείο, θεραπευτικό μέσο, σύμβολο αναγέννησης και δημιουργίας, λατρεία νερού. Κοινωνικός ρόλος νερού στην αρχαία Ελλάδα, στη Ρωμαϊκή αυτοκτατορία, στο Βυζάντιο, στον Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση - Μπαρόκ, στο Ισλάμ και στη σύγχρονη εποχή, ακόμα στη Φιλανδία και στην Ιαπωνία. Τυπολογία λειτουργικών εγκαταστάσεων: αρχαιοελληνικων (βαλανεία - γυμνάσια), ρωμαϊκών (βαλανεία - θέρμες - θερμομετρικά λουτρά), οθωμανικών (χαμάμ, επιρροές, τύποι ζεστού χώρου), βυζαντινών (τριπλή διάταξη), μεσαιωνικών (υπαίθρια, τύπος αμόλουτρου, δημόσια λουτρά στις πόλεις, μετάδοση ασθενειών), αναγεννησιακών - μπαρόκ (αλουσία), ιαπωνικών (furo - seuto - onsen), φιλανδικών (σάουνα), ρώσικων (lazvia), σύγχρονων λουτρών.