Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Αναζήτηση στην ιστορική ταυτότητα της καρδίτσας" Μαρία Μπακαρού

"Αναζήτηση στην ιστορική ταυτότητα της καρδίτσας" Μαρία Μπακαρού

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, οι κατοικίες, τα δημόσια κτίρια και η ταυτότητα της πόλης με βάση τους μετασχηματισμούς που υφίστανται χαρακτηριστικοί δημόσιοι χώροι στο κέντρο της Καρδίτσας.