Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφορίας ως μέσο επικοινωνίας στο δημόσιο χώρο των σύγχρονων μητροπόλεων" Ρένα Λογαρά, Γεωργία Νικολακοπούλου

"Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφορίας ως μέσο επικοινωνίας στο δημόσιο χώρο των σύγχρονων μητροπόλεων" Ρένα Λογαρά, Γεωργία Νικολακοπούλου

Ανάλυση των δεδομένων του σύγχρονου αστ. δημόσιου χώρου και παρουσίαση 3 παραδειγμάτων σχεδιασμού του, με την τεχνολογία της πληροφορίας, ως μέσο επικοινωνίας. Κριτική τους ως προς το πόσο αυτό συμβάλλει στον κοινωνικό ρόλο του χώρου.