Διαλέξεις 2003
10/16/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η αρχιτεκτονική σε ένα πολυπαραμετρικό matrix" Εριέτα Τσαντούλα

"Η αρχιτεκτονική σε ένα πολυπαραμετρικό matrix" Εριέτα Τσαντούλα

Αναφορά γενικά στην αρχιτεκτονική μέσα από παραδείγματα από διάφορα περιβάλλοντα τόσο απ'το διάστημα όσο και από τη γη.